Zpět na úvod

Vychovávejme své děti ke kráse...!

Dostalo se mi té milé příležitosti uskutečnit projekt, o kterém jsem již delší dobu snila. Kde jinde než u dětí je v dnešní přetechnizované době důležité klást velký důraz na výchovu mravů a etiky. Učíme děti dějiny, ale málo z nás si uvědomuje, že vše souvisí se vším. A tak, když víme, že první prezident naší samostatné vlasti byl Tomáš Garrigue Masaryk, proč bychom dětem neřekli také o jeho ceremoniáři Jiřím Guthu-Jarkovském, který pravidla společenského chování sepsal již před sto lety. A není to jenom česká historie, kde se o pravidlech společenského chování píše. Například na dvoře Krále Ludvíka XIV. byla pravidla etikety tak složitá, že zahrnovala mimo jiné i uléhání do lože a vstávání. Chci tímto především říci, že se v dnešní době hodně zapomíná na slušné vychování. A pozdravit, poprosit a poděkovat je jen malá část velkého celku.

Toto jsou důvody, které mě vedly k zamyšlení nad tím, jakým způsobem mohu ovlivnit dnešní chování nejen dětí, ale i dospělých.

K projektu jsem si vybrala Francouzskou restauraci v Obecním domě, neboť tento prostor je zcela jedinečný nejen svou architekturou, svou historií, ale zejména krásou a duchem, který z této restaurace vyzařuje. Přála jsem si, aby děti poznaly něco tak výjimečného, jako nabízí Francouzská restaurace Art Nouveau v Obecním domě.

Nesmírně důležitou osobou v tomto projektu byla paní učitelka Martina Václavková, které jsem projekt nabídla. Její entuziasmus a cílevědomost, s jakou k projektu přistoupila, bych přála všem pedagogům. Nejen že se sama podílela na množství materiálů, ale pracovala s dětmi na školní části projektu, který propojila se všemi předměty výuky.

7. února 2017 nastal pro skupinu dětí ze 4. B ZŠ Černošice den „D“. Vlastně přesněji řečeno den „E“. Den, kdy se děti měly naživo seznámit s krásou a novým poznáním etikety nejen při stolování. Součástí programu byla prohlídka prostor Obecního domu, zejména těch nejkrásnějších - Smetanovy síně, Primátorského salonku a Riegrova sálu s výkladem ředitele Francouzské restaurace. Děti měly příležitost projít si i další prostory, které k Francouzské restauraci náleží, Plzeňskou restauraci a Americký bar, s tím související velký sál, kde se konají různé semináře, přednášky, plesy a jiné větší akce.

Po prohlídce prostor Obecního domu na děti již čekaly prostřené stoly ve Francouzské restauraci a děti s aperitivem v ruce usedly podle jmenovek ke stolům. Nejprve byl vyhodnocen kvíz, který děti měly vypracovat předem. Vybraná komise ze zástupců zaměstnanců restaurace vyhodnotila výtvory a ocenila všechny děti nádherným certifikátem a nejlepší výtvor i medailí Obecního domu. Poté se dětem přišli představit šéfkuchař a hlavní cukrářka a ti je seznámili se slavnostním menu. A konečně nastala chvíle vyzkoušet gastronomii této vyhlášené restaurace.

Děti byly velmi nadšené a velmi pokorné. Ne nadarmo se říká, že „prostředí je důležitý činitel...“ (Jan Werich)

Akce splnila svůj účel. Spokojené a usměvavé dětské obličeje je ta největší odměna a pochvala, jakou lze dostat!

Věřím, že tento způsob osvěty půjde i dále a pokračování projektu bude následovat...!

A velmi děkuji všem, jež na projektu spolupracovali, zejména paní učitelce Martině Václavkové, vedoucím pracovníkům Francouzské restaurace Art Nouveau a celému milému personálu. A také děkuji paní Monice Rudolfové za skvělou fotodokumentaci.