Program 3P

Program 3P se zaměřuje na rozvoj dlouhodobé POZORNOSTI, zlepšení PAMĚTI a strategie pro řízení stresu, aby klienti dosáhli optimálního duševního výkonu a POHODY.

PLÁN PROGRAMU 3P

Úvodní konzultace a měření - 60 min

Stres test
Měření rovnováhy autonomního nervového systému, chronického a vaskulárního zdraví
Diagnostika kognitivních funkcí
MUSE test (analýza mozkové aktivity)
LPAD test (potenciál učení)

Závěrečné měření a vyhodnocení výsledků - 60 min

Stres test
MUSE test
LPAD test (potenciál učení)
Stanovení dlouhodobého plánu
Doporučení pro další praxi

Pozornost

Cíl: Rozvoj schopnosti udržet si dlouhodobou pozornost, eliminace rozptylování.
Aktivity: Cvičení na zlepšení pozornosti, mindfulness meditace, techniky řízení času, Neurotracker.
Domácí úkoly: Denní krátké meditační praxe, záznam rozptylování a strategie jejich překonání.

Paměť

Cíl: Zlepšení krátkodobé a dlouhodobé paměti, techniky pro efektivnější zapamatování.
Aktivity: Mnemotechnické techniky, vizualizační cvičení, cvičení paměti.
Domácí úkoly: Pravidelné cvičení paměťových technik, používání mnemotechnik v každodenním životě.

Pohoda

Cíl: Rozvoj strategií pro řízení stresu, podpora duševní pohody.
Aktivity: Techniky hlubokého dýchání Biofeedback, jógové pozice pro uvolnění, strategie pro zvládání stresu.
Domácí úkoly: Denní relaxační rutiny, zaznamenávání stresových situací a reakcí na ně.

Používání naučených dovedností v praxi

Cíl: Kombinace dovedností získaných v předchozích fázích, aplikace v reálném životě.
Aktivity: Simulace reálných scénářů, zpětná vazba a osobní plány rozvoje.
Domácí úkoly: Vytvoření osobního plánu pro udržení a rozvoj dovedností, reflexe pokroku.

Varianty programu

Zbystři smysly

Délka programu
3 týdny

Frekvence
2x týdně á 60 min.

Formát
Osobní setkání
Materiály pro samostudium
Práce na doma

Cena: 3 300 Kč / 60 min.

Poznej svůj potenciál

Délka programu
5 týdnů

Frekvence
2x týdně á 60 min.

Formát
Osobní setkání/on-line
Materiály pro samostudium
Práce na doma

Cena: 3 150 Kč / 60 min.

Buď mistrem svého mozku

Délka programu
7 týdnů

Frekvence
2x týdně á 60 min.

Formát
Osobní setkání /on-line
Materiály pro samostudium
Práce na doma

Cena: 3 000 Kč / 60 min.

V ceně jsou zahrnuty: příprava materiálů a plánů lekcí, samotné lekce s klientem včetně úvodního a závěrečného měření, vyhodnocení výsledků po každé lekci, závěrečné shrnutí a doporučení po ukončení programu.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro koho je program vhodný

 • Studenti a učící se jednotlivci, kteří chtějí zlepšit svou schopnost soustředit se na studium a zapamatovat si větší množství informací.
 • Profesionálové a manažeři hledající způsoby, jak zvládat pracovní tlak, zlepšit multitasking a zvýšit produktivitu.
 • Senioři, kteří chtějí podporovat a udržovat svoji paměť a kognitivní funkce.
 • Lidé procházející stresujícími obdobími hledající techniky pro zvládání stresu a zlepšení duševního zdraví.
 • Sportovci a umělci, kteří chtějí zlepšit svou schopnost soustředění a mentální připravenosti.
 • Každý, kdo má zájem o osobní rozvoj a chce pracovat na zlepšení své pozornosti, paměti a pohody.

Co Vám program přinese

 • Zvýšenou schopnost soustředit se: Účastníci se naučí techniky, které jim pomohou udržet pozornost na úkol, což je zásadní pro efektivitu ve všech oblastech života.
 • Lepší paměť: Program zahrnuje cvičení a metody zaměřené na zlepšení krátkodobé a dlouhodobé paměti.
 • Vyšší odolnost vůči stresu: Účastníci se seznámí s technikami pro redukci stresu a zlepšení duševní pohody, což může vést k lepšímu zvládání pracovních i osobních výzev.
 • Větší duševní klid a pohodu: Díky praktikám jako je mindfulness a meditace, které jsou součástí programu, mohou účastníci dosáhnout vyšší míry duševní pohody.
 • Zlepšení osobního a profesionálního výkonu: S lepší schopností soustředění, pamětí a zvládáním stresu mohou účastníci zaznamenat zlepšení ve své práci, studiu nebo jiných činnostech.
 • Osobní rozvoj: Program 3P podporuje sebepoznání a osobní růst, což účastníkům pomáhá lépe porozumět svým potřebám a jak efektivně pracovat na jejich naplnění.

Program 3P je tedy vhodný pro každého, kdo chce pracovat na svém osobním rozvoji a zlepšit svou schopnost soustředit se, pamatovat si informace a dosahovat větší pohody v každodenním životě.