KOUČOVACÍ FIČÁK

ZVU TĚ NA KOUČOVACÍ FIČÁK! Koučování je umění, je to tanec a k jeho cíli vede dlouhá cesta. Musíš tančit s lehkostí, ale usilovně a s jasným záměrem. Jedině tak dojdeš tam, kam chceš!
Koučování nemusí být nudná jízda, ale turbo nabušená jízda plná humoru, energie a osobní přeměny, která je zábavná víc, než horská dráha!

Zahoďte OMEZUJÍCÍCH PŘESVĚDČENÍ, že něco nejde!
Udělejte si jasno v tom, CO CHCETE A KAM JDETE!

Jak pracuji?

Můj způsob práce kouče je založen na přátelském vztahu a vzájemné důvěře.
Čím více budete otevřeni sdílet svoje témata, tím více si odnesete.

O tématech a cílech si klient rozhoduje zcela sám. Koučování slouží pouze jako nástroj, který klientovi pomůže k nalezení řešení jeho témat a cílů.

S klientem se scházím na tzv. Nultém sezení, kde navážeme vzájemný vztah, vysvětlíme si, co je koučování a jak probíhá. Pokud budou naše sympatie vzájemné, domluvíme se na pravidlech spolupráce (místo setkávání, frekvence setkávání, cena,…)

Důležitou součást sezení tvoří reflexe po koučovacím rozhovoru se záměrem vyjasnit si koučovací přístup, nastavit možné změny tak, aby cesta klienta plynula jasným směrem a ke stanovenému cíli.

Ve své práci kouče využívám modely, metody a techniky, které mohou koučovanému pomoci v získání jiných úhlů pohledů na dané téma. Často přichází AHA moment právě v těchto chvílích.

Jsem průvodce na Vaší cestě ke změně. Rozhodni se a změň to! Teď!

Kdo Může Nasednout?

Kdokoliv!

CEO, který hledá novou jiskru.
Firmy, jež chtějí zlepšit mezilidské vztahy.
Právníci, advokáti, soudci, kteří potřebují získat jistotu v rozhodování.
Lékaři hledající profesní spokojenost a motivaci.
Učitelé pro zvýšení sebevědomí a podporu inovací ve výuce.
Sportovci pro úspěšné nastavení a dosahování vlastních cílů.
Rodič na rodičovské dovolené hledající nový směr.
Jednoduše každý, kdo chce přidat trochu koření do svého osobního a profesionálního života.

Co získáte?

Přínos pro jednotlivce:

 • Lepší fyzické a duševní zdraví
 • Pozitivní náhled na svět
 • Vyšší psychická odolnost
 • Zvýšená sebedůvěra a sebevědomí
 • Vytvoření úspěšných návyků
 • Zdravý životní styl
 • Snadnější překonávání překážek
 • Stanovení a dosahování cílů - SMART
 • Osobní růst
 • Plnění snů
 • Radost ze života

Přínos pro firmy:

 • Zvýšení produktivity a výkonu
 • Zkvalitnění mezilidských vztahů
 • Posílení týmové spolupráce - Skupina není tým!
 • Zlepšení leadershipu a manažerských dovedností
 • Podpora osobního a profesionálního rozvoje
 • Zvýšení zaměstnanecké spokojenosti a loajality
 • Snadnější řešení konfliktů
 • Podpora kreativity
 • Posílení firemní kultury