CO MÁM A DÁM

Pojďme se podívat, jak funguje Váš mozek a jak lze změnit nastavení mysli, když víte, jakou odezvu Vám Vaše tělo dává.

Analýzou mozkové aktivity (QEEG - Brain mapping) mohu sledovat reakce mysli a těla (Biofeedback) a zobrazovat tyto informace pomocí sofistikovaných monitorovacích zařízení (Nexus X, MUSE).

Metody a přístroje, které používám

BIOFEEDBACK

Metoda využívající vizualizaci a trénink fyziologické aktivity vyplývající z rozhraní mysli a těla. Používáním těchto signálů se lidé mohou naučit uvědomovat si obvykle nevědomé procesy. Trénovaný získává okamžitou informaci o tom, jak mozek a tělo při tréninku pracuje.

MUSE

Čelenka MUSE je navržena k podpoře relaxace, meditace, uklidnění těla, nácviku správného dýchání a stability srdečního rytmu. Pomocí biofeedbacku a monitorování různých fyziologických signálů, jako jsou mozková aktivita (EEG), srdeční činnost, dechová činnost a stabilita těla, MUSE uživatelům poskytuje okamžitou zpětnou vazbu na jejich stav mysli. To umožňuje uživatelům lépe se uvolnit a meditovat, pracovat na svém dechu a srdečním rytmu a to nejen během relaxačních a meditačních technik, ale i v běžném životě.

QEEG

Diagnostická metoda, díky níž je možné “nahlédnout” na práci mozku a jeho dysfunkce z hlediska kvantity (na rozdíl od klasického EEG). Na povrch hlavy je umístěno několik senzorů, které zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku pro následnou analýzu.

LPAD

Jeden z prvních ucelených nástrojů dynamické diagnostiky. Profesor R. Feuerstein vytvořil soubor testů, jejichž hlavním cílem je zjistit potenciál přístupu k učení jedince a za jakých okolností lze schopnosti jedince rozvíjet.

NEUROTRACKER

Tréninkové cvičení kognitivních (poznávacích) funkcí. Tento počítačový program byl vyvinut po mnohaletém výzkumu skupinou Prof. Fauberta Visual Psychophysics & Perception Laboratory v USA. Pravidelný trénink umožňuje zlepšení v oblastech kognitivního zpracování - organizování, plánování, stanovování priorit, paměti, zejména krátkodobé, pozornosti a zpracování vizuálních informací, periferního vidění.

Výzkumy ukazují, že cvičení NeuroTracker má pozitivní přínos pro sportovce, manažery, seniory, děti, studenty i ostatní populaci.

BLAZEPODS

BlazePod je metoda tréninku reakční rychlosti, pozornosti, obratnosti se světelnými prvky. Podporuje fyzický a kognitivní růst. Pomáhá každému, kdo chce na sobě více zapracovat a zlepšit svůj mozek:-)